Banja Rusanda, Melenci – info, šta leči, smeštaj, cene

0

Specijalna bolnica i istorijat banje Rusanda. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda je banja, odnosno banjsko lečilište koje aktivno radi, a nalazi se u srednjem Banatu na 16 km od grada Zrenjanina (severozapadno). Pripada naseljenom mestu Melenci.

Samo lečilište ili ustanova je smešteno na obali slanog jezera Rusanda, a oko njega je veliki park, pun cveća i zelenila, pa je na neki način izmešten od buke saobraćajnica i naselja. U okruženju lečilišta vlada mir, sklad i tišina.

Lekovita svojstva vode i blata iz slanog jezera Rusanda su bila poznata u Evropi i pre skoro 150 godina. Mnogo se pričalo o čudotvornim isceljenjima kožnih i reumatskih oboljenja zahvaljujući ovom blatu. Seoski paroh, Nikola Bibić, nakon što se uverio o lekovitosti kupanja u jezeru, 1866. godine je poslao jezersku vodu i blato u Beč na analizu. Profesor Šnajder iz Carske akademije je vodu analizirao. Rezultati su dali potvrdne informacije o izvanrednim svojstvima, pa je to bila prva zvanična analiza koja je ustanovila lekovitost blata. Na osnovu zaveštanja bogate udovice Ane Klajić, 1878. godine je izgrađena zgrada kupatila. Kasnije su restoran i paviljone za smeštaj gostiju izgradili dobrotvori i Crkvena opština.

Od tada je banja centar kulturnih događanja, ali i društvenog života, pa to prevazilazi po značaju okvire samog mesta. Postoji i zapis da je banja bila u rangu najčuvenijih evropskih banja tog vremena. Profesor Laza Nenadović je 1933. ostavio zapis: “Peloid iz Rusande, po svom sastavu i fizičkim osobinama, najbolji je i jedva da u svetu ima boljeg.”

Dugo godina je banja Rusanda poznata po tome što uspeva da rehabilituje teške bolesnike. Pored toga, ona ima i dobro razvijene turističke i rekreativne sadržaje, kao i posebne smeštajne hotelske kapacitete koji mogu da prime manje bolesne osobe ili one zdrave ljude koji žele da se relaksiraju i odmore. U današnje vreme je podignuta svest o tome koliko je važna relaksacija kao vid prevencije od bolesti.

Ovde se na najbolji način možete boriti protiv stresa, a ujedno se možete baviti i fizičkim aktivnostima i učiti se zdravom načinu života. Uz stručnu pomoć zaposlenih u banji Rusandi može se mnogo toga naučiti. Kako bi se preventivno delovalo, ali i kako bi se lečila različita oboljenja, u banji Rusandi se primenjuju složeni balneološki i fizikalni tretmani koji su osavremenjeni najnovijim dostignućima u medicinskoj oblasti i u balneologiji. Banja Rusanda ima za osnovnu oblast delovanja medicinsku rehabilitaciju i lečenje povreda i oboljenja perifernog i centralnog nervnog sistema, povreda i oboljenja mišićnog i koštano-zglobnog tkiva, dečijih deformacija tokom perioda rasta, kao i kožnih oboljenja.

Rehabilitacija i njen proces su organizovani u okviru različitih stručnih službi kako bi se što kvalitetnije i bolje pristupilo radu. Tu su specijalizovani timovi za rehabilitaciju, specifično određeni za svaku vrstu patologije. Važno je napomenuti da stručnjaci iz banje Rusanda lepo sarađuju sa Medicinskim fakultetom u Beogradu i Novom Sadu, ali i sa svim vodećim bolnicama kod nas. Ovde radi oko 19 lekara specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, 80 medicinskih sestara, 60 fizioterapeuta, dva logopeda, psiholog, a svi oni zajedno čine oko 200 od ukupno 300 zaposlenih radnika. U ustanovi se nalaze najsavremeniji aparati za fizikalnu medicinu, odnosno za elektro, magneto, lasero, sonoterapiju. Bolnica ima i hidroterapijski odeljak sa termalnim bazenom, tri sale za kinezi terapiju, rekonstruisan blok za peloidnu terapiju gde se aplicira blato na najsavremeniji način. Tu su i laboratorija i apoteka. U banji Rusandi možete se podvrgnuti i akupunkturi i ručnoj masaži.

Zdravstvene i banjske usluge mogu se koristiti ambulantno i stacionarno. U samom stacionaru postoji 400 kreveta u nekoliko paviljona. Peloid, odnosno blato u banji Rusandi, pripada visokokvalitetnim peloidima zbog toga što ima jedinstven hemijski i fizički sastav. Peloid se vadi iz jezera, a njegov hemijski sastav, naročito kada su u pitanju aktivne forme sumpora i visok salinitet, čine ga odličnim za korišćenje u dermatologiji, reumatologiji i ginekologiji. Peloido-terapija se može koristiti u vidu peloidnih kupki, blatnih pakovanja u folijama i lokalnog peloidnog pakovanja.

Neke od skorijih analiza ovog blata su rađene u specijalizovanim i ovlašćenim laboratorijama u zemlji i u inostranstvu i izašlo je da se fantastična svojstva ovog blata nisu nimalo promenila u rasponu od tri veka, koliko traje njegova primena. Tu treba spomenuti da je ova činjenica ekološki značajna jer svi gosti u Rusandi zapravo na taj način imaju kontakt sa netaknutom prirodom i leče se tradicionalno. U isto vreme oni koriste i sve prednosti savremene medicine.

Turistička ponuda u banji Rusandi je razvijena i odvija se na nekoliko različitih planova. Odmor na ovom mestu može biti itekako aktivan. Na leto gosti  mogu gledati i slušati tamburaše, pozorišne predstave, kulturno-umetnička društva. U zimskim mesecima takođe postoje organizovani sadržaji. Doček Nove godine, Svetosavski bal i dr., samo su deo lepe tradicije. U selu Melenci se slavi seoska slava Duhovi. Tih dana, svi koji vole konje i fijakere, mogu da uživaju u paradi starih fijakera, a za gurmane postoji takmičenje u pripremi ovčijeg paprikaša. Štrudlijada i tortijada su obezbeđene za sladokusce, a za decu i ostale zabavni park sa prigodnim sadržajem. Takođe, u okolini je razvijen lovni i ribolovni turizam.

Gosti mogu iz banje Rusanda da odu do Bečeja, gde se nalazi čuvena ergela konja i škola jahanja, potom do Carske bare i Ečke koji su poznati po lovnim i ribolovnim rezervatima. U banji Rusandi se organizuju i stručni skupovi i seminari sa medicinskim temama. Turistička ponuda banje Rusanda se predstavlja na međunarodnim sajmovima turizma kod nas i u inostranstvu.

U poslednje vreme se sredstva ulažu u najsavremenije aparate, a proširena je i zdravstvena ponuda. Turistički objekti i stacionar se polako usklađuju sa evropskim standardima. U planu je da se tokom budućeg razvoja kombinuju tri kriterijuma: banja kao tržišno orijentisana zdravstveno-rehabilitaciona ustanova, banja koja će biti usmerena na lečenje bolesnika i Rusanda kao wellness preventivni centar u komercijalne svrhe.

Park prirode Rusanda. Jezero Rusanda po kome je ova banja i dobila ime jeste slatinsko stanište, odnosno slano jezero. Oko njega se nalazi Park prirode Rusanda na kome se nalaze slatinska staništa. Ova slatinska staništa su veliko prirodno bogatstvo ovog dela Vojvodine i nalaze se na dokumentu koji se zove Direktiva o staništima Evropske unije.

Ova direktiva pokušava da zaštiti sva staništa kojima je potrebna momentalna i neodloživa zaštita zbog toga što je ugroženo, a ima veliku botaničku vrednost. Slatine ili slana zemljišta su vrlo neobične vrste zemljišta zbog toga što na njih deluju alkalne soli, odnosno najviše natrijum. To su tvorevine hidro-halogenog tipa, jer su za njihovo stvaranje neophodni so i voda.

Kada je u pitanju ekologija, slatine imaju veliki značaj, zbog toga što se na ovim zemljištima mogu razvijati posebne vrste biljaka koje se zovu halofite. Halofite mogu da žive u ogromnim koncentracijama soli u zemljištu u kome rastu, pa su zato vrlo specifične i isto tako retke. Životinje koje prate halofite, su takođe posebne. Naravno, na ovakvom zemljištu je poljoprivreda problematična.

Na području Rusande se nalazi vrlo značajna stanica za seobu ptica koje pripadaju vodenim staništima. Naročito je među njima poznata šljukarica. Ova ptica ide tokom Tise. Sabljarka i vlastelica su neobične vrste koje se gnezde na slanim jezerima i na močvarama koje su zaslanjene.

Park prirode Rusanda obuhvata površinu od 11.6 km2. Nalazi se u srednjobanatskom okrugu, blizu Novog Bečeja i Zrenjanina. Pored banjskog kompleksa, tu je i već spomenuti veliki park i jedna površina nalik na šumu. Rusanda je veoma važna stanica za ptice, kao i mesto njihovog gnježđenja. Ornitolozi su ovde zabeležili nekih 220 vrsta ptica. Kažu da se u određenim mesecima ovde viđaju i ptice koje ne žive na našim područjima, pa zbog toga istraživači i posmatrači ptica ovde borave satima. Na čelu sa Milanom Ružićem, Društvo za zaštitu i posmatranje ptica Srbije, igra značajnu ulogu u ovom kraju. Oni fotografišu neobične primerke, a mnoge od tih fotografija krase zidove bolnice u banji. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda je upravljač Parka prirode Rusanda, pa to unekoliko pomaže da se ova oaza zaštiti. Jezero i okolina su zaštićeno dobro druge kategorije.

Park prirode Rusanda je po klasifikaciji Svetske unije za zaštitu prirode u IV kategoriji (IUCN).

Zanimljivosti za goste banje Rusanda. Svi oni koji iz različith razloga posećuju banju Rusanda ne moraju svoj boravak provoditi u okviru lečilišta. Ovaj kraj ima još mnogo toga da ponudi! Jedna od zanimljivosti je da su Melenci, naselje pokraj banje, jedno od najvećih sela u staroj Jugoslaviji.

O ovom selu postoje stari zapisi. Kaže se da je sve počelo još u 18. veku (1751) kada je Marija Terezija izdala patent u kome je pisalo da se dopušta svim Srbima iz raspuštene potisko-pomoriške vojne granice (a koji nisu otišli za Rusiju) da nasele prostor istočno od Tise i južno od Moriša. Dopušteno im je da ovde organizuju svoju autonomnu banatsku miliciju koja će biti podložna samo carskim vojnim vlastima. Tako je na mestu koje je još 1723. godine bilo zabeleženo kao Melenci (u spisima velikog grofa Mersija), sada bilo naseljeno stotinama porodica koje su došle iz pograničnih mesta Nadlak, Pavliš, Šajtin, Bogaroš, Orovilj, itd. Do 1776. godine, u Melencima je živelo oko 1800 stanovnika, a kažu da se broj u narednih 50 godina povećao na 5000 i više. Statistika iz 1863. godine kaže da je tu bilo 6500 ljudi, a 1921. godine oko 9500 stanovnika.

1758. godine je u Melencima bila otvorena škola koja je imala 20 učenika. Ovaj broj je vremenom rastao. Postoji zapisan podatak u Matici srpskoj, da je u vreme siromašne i gladne 1863. godine, nekoliko Melenčana dalo prilog za Srpsko narodno pozorište. Kaže se da je u periodu od 1875. pa sve do 1912. godine, selo Melenci odgledalo 158 predstava Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.

Cene u banji Rusanda, Melenci. Korisnici bez uputa RFZO jedan bolesnički dan koji sadrži smeštaj, pun pansion, medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju po prepisu lekara plaćaju jednokrevetnu sobu u I paviljonu 4200 dinara. Kada gost uđe, obavezno mora da izvrši pregled kod lekara fizijatra specijaliste koji košta 1500 dinara.

Zdrave osobe koje ne koriste zdravstvene usluge mogu boraviti u jednokrevetnoj sobi po ceni od 2300 dinara, a pansionska hrana (pun pansion) košta 900 dinara.

Wellness program nudi različite usluge po cenama kao i u drugim spa centrima. Tako, na primer, relaks masaža od sat vremena košta 2500 dinara, korišćenje bazena je 400 dinara, limfna drenaža 1200 dinara, a radiofrekvencija 1300 dinara. Termini se zakazuju od ponedeljka do četvrtka između 12:30 i 13:30 časova.

Loading...

Pogledajte i ovo Još tekstova od autora