Sijarinska banja – info, šta leči, smeštaj, cene

0

Banje su kompleksne prirodne lokacije koje svoj razvoj mogu temeljiti na termomineralnim izvorima, lekovitom blatu, plemenitim gasovima, čistom vazduhu, klimatskim elementima. Sve ovo zajedno ima umirujuće i stimulativno dejstvo koje deluje preventivno i isceliteljski na čovekov organizam.

Pored toga, vegetacija, estetski i rekreativni atributi banjskih turističkih kompleksa igraju veoma značajnu ulogu. Banje su naše prirodno dobro od sveopšteg interesa jer se u njima može ostvariti relativno dug boravak zbog odmora, terapije ili rekreacije.

U Srbiji postoji veliki broj termomineralnih izvora, kao i duga tradicija banjskog lečenja i banjskog turizma. Našu zemlju i zovu zemljom banja jer je registrovano oko 300 mineralnih izvora, odnosno mesta sa termomineralnim vodama.

Pored toga, u našoj zemlji postoje i neregistrovani izvori sa većom ili manjom izdašnošću koje bi država trebalo da zaštiti, uredi i analizira. Geografske zone u kojima se nalazi najveća koncentracija termomineralnih izvora su sliv Južne Morave i sliv Zapadne Morave. U slivu Južne Morave se nalaze Sokobanja, Niška, Prolom, Kuršumlijska, Zvonačka, Vranjska, Lukovska i Sijarinska banja. U slivu Zapadne Morave imamo Gornju Trepču, Vrnjačku, Matarušku, Jošaničku, Bogutovačku, Novopazarsku, Ovčar i Rajčinovačku banju.

Ne treba izostaviti ni Banju Kovljaču, Gamzigradsku banju, Brestovačku banju i Bukovičku banju.

Kada je u pitanju Vojvodina, od većeg turističkog značaja su banja Vrdnik, Kanjiža, Rusanda, Stari Slankamen.

Veliki broj banja ostvaruje najveći promet u letnjoj sezoni, od juna do septembra meseca.

U dosta naših banja su napravljeni smeštajni kompleksi zadovoljavajućeg kapaciteta koji obično imaju i zatvorene i otvorene bazene, restorane, kafiće i prateći turistički sadržaj. Svaka banja je okružena lepom prirodom, zdravim vazduhom, prijatnom klimom.

Banja koju ćemo ovom prilikom izdvojiti je Sijarinska banja.

U njoj se nalaze izvori koji pripadaju alkalnoj grupi voda. Ova banja se nalazi u južnomoravskoj zoni, zajedno sa Vranjskom i Niškom banjom.

Sijarinska banja – info

Lekovita svojstva termomineralnih voda Sijarinske banje poznata su još od davnina. Nebeske i podzemne vode, simbol blagoslova i okrepljenja, plavetnilom i svetlošću sunčevih zraka, utisnute su u boje večnosti, opstanka i isceljenja. Tu se pronalaze izvori zdravlja i života.

Ima mnogo tragova koji govore da je ovaj kraj bio naseljen u doba Vizantije. Po jednom predanju ime dolazi od Sia Irina koja je u doba Vizantije bila gospodarica ovog kraja, inače bila je sestra Justinijanove žene Teodore. Tragovi ukazuju na to da je u ovom kraju bilo antičkih naselja, naročito u doba Rimljana. Nađene su arheološke iskopine u selima Radinovce, Bučumet, Geglja, Zlata, a tu je i rudnik Lece. U blizini je i Caričin grad za koji se smatra da je nekada bio prestonica Justinijana, vizantijskog cara (527-565).

Postoje indicije da su i naši srednjovekovni vladari koristili ovu banju, naročito kralj Milutin.

Kasnije, u 19. veku, kralj Milan Obrenović je naseljavao okolinu Crnogorcima, kako bi branili granicu Srbije od Arnauta i Turaka. Čak je u Sijarini digao džamiju. U nekim starim školskim udžbenicima su ovo mesto nazivali Leskovačka Banja i Stara Banja.

Ako se posmatra geološki sastav okoline ovog kraja, onda se može reći da je on veoma bogat rudama. Reka Jablanica na svom izvorištu čuva kupu vulkana Mrkonja. Ispod ove kupe izvire vrela voda. Susedna Medveđa je bogata eruptivnim stenama. Najstarije stene imaju kvarc, aragon, pirit, galenit, sulfate. Upravo su zbog toga i vode bogate mineralima.

Bogatstvo voda različitog fizičko-hemijskog sastava, temperature od 22 do 76º C, povoljne pH vrednosti sa širokim dijapazonom različitih indikacija za lečenje bolesnika, čini Sijarinsku banju draguljem, odnosno pokazateljem izdašnosti prirode. Sijarinska banja na bazi sopstvenih balneoloških i klimatskih potencijala, a naročito sa lekovitim faktorima termomineralnih voda formira raznovrsnu, kvalitetnu i prema tržišnim zahtevima jedinstvenu ponudu koja ostvaruje visoku konkurentnost.

Sijarinska banja se nalazi na jugozapadu Srbije. Udaljena je 330 km od Beograda, 90 km od Niša i 50 km od Leskovca. Smeštena je u kotlini Banjske reke u podnožju planine Goljak, okružena visovima Kitke i Orlovog vrha. Glavni biser Sijarinske banje je gejzir čiji vodeni stub dostiže visinu preko 8 m, izdašnosti od 8 l/s i temperaturom na izvorištu od 71º C i predstavlja jedinstvenu atrakciju, ne samo u Srbiji, već i u kontinentalnom delu Evrope. Izuzetnu specifičnost Sijarinske banje predstavljaju izvori mineralnih voda koji se, iako locirani na relativno maloj površini, karakterišu različitim fizičkim i hemijskim svojstvima iz čega i proizilaze razlike u terapijskim svojstvima.

U Gornjoj banji su izvori Snežnik i Kiseljak, a izvori Aragon, bušotina B4, Zdravlje, Suzica i Jablanica su u podnožju mermernog masiva. U Donjoj banji se, pored jedinstvenog Gejzira, nalaze i izvor inhalator, povremeni gejzir i glavni mineralni izvor. U blizini ovih izvora izgrađena su tri bazena i 14 kada za kupanje. Pored kupatila se nalaze još dva izvora Borovac i Spas, a na desnoj strani Banjske reke je izvor Raj. U samoj Specijalnoj bolnici, nalazi se izvor Hisar.

U Sijarinskoj Banji se nalazi Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gejzer koja raspolaže sa dva apartmana i 277 ležaja u 120 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba sa kupatilima. U samom sastavu Specijalne bolnice je restoran sa kapacitetom od 200 mesta, prostranom terasom od 70 mesta i banket salom za 50 gostiju. U objektu su na raspolaganju i dve TV sale i šah sala. U medicinsko-terapeutskom bloku u Specijalnoj bolnici su instalirane kabine za elektroterapiju, za aplikaciju peloida, kade sa mineralnom vodom za primenu podvodne masaže, bazen sa toplom mineralnom vodom, kao i sala za kineziterapiju.

U bloku se takođe nalaze i lekarske ordinacije, laboratorija, injekciono odeljenje i EKG kabine. Balneo-fizikalnu terapiju sprovodi tim lekara specijalista fizijatara i internista, fizioterapeuta, medicinskih sestara, tehničara i laboranata. Pacijentima i gostima su na raspolaganju i spoljni bazeni. U sastavu Gejzera se nalazi i kompleks bazena rehabilitaciono-rekreativne namene, dok se u Gornjoj banji nalazi bazen olimpijskih dimenzija namenjen pretežno rekreativnim aktivnostima. Oko njega su izgrađeni tereni za mali fudbal, košarku, tenis i odbojku na pesku. Blatni bazen i inhalator služe u terapijske svrhe.

U privatnom smeštaju, uglavnom u novosagrađenim objektima, kod ljubaznih i predusretljivih domaćina, ima mesta za 1500 gostiju. Kulturno-zabavni život je najaktivniji tokom leta, tačnije drugom polovinom jula i početkom avgusta, kada gosti svoj boravak u Sijarinskoj Banji mogu obogatiti prisustvom na tradicionalnoj manifestaciji Gejzerske noći.

Podneblje Sijarinske Banje, zahvaljujući povoljnoj nadmorskoj visini, umerenim dnevnim temperaturama, uz povoljan i umeren tok vlažnosti, svežim večerima i noćima, stabilnim strujanjem čistog vazduha, predstavlja i vazdušnu banju. Sijarinska banja u sadašnjim stvorenim uslovima nije samo mesto za lečenje starijih ljudi, već i sredina u kojoj mlađi naraštaji mogu naći svoje mesto za prijatan boravak i rekreaciju.

Detaljan prikaz mineralnih izvora u Sijarinskoj banji

Čitav Jablanički kraj je zapravo vulkanski predeo. Ovaj predeo je ispovezivan slojevima zemlje koja u sebi krije rude i mineralne vode. U Sijarinskoj Banji postoji nekoliko mesta gde izvori izbijaju iz andezita. Andezit je vulkanska stena, Ona nastaje tako što lava izbija iz dubine, sliva se po površini, a zatim skamenjuje.

Sijarinska Banja se može pohvaliti prostorom dužine od 800 m na kome se može naći čak 20 izvora tople mineralne vode. Voda ima različitu temperaturu na različitim izvorima. Takođe, u zavisnosti od toga, ona ima i drugačiji sastav, kao i vrednosti u terapijskom smislu. Ukupna površina zone pod izvorima iznosi 3.2 hektara.

Izvori u Sijarinskoj banji, mogu se podeliti na alkalne kiseljake i alkalno-kisele hiperterme.

Ovi prvi služe za pijenje, a drugi su gvožđeviti i služe za kupanje.

Od 23 kaptirana i hemijski analizirana izvora u ovoj banji, dva se nalaze sa desne strane reke, a ostalih 21 sa leve strane.

1954.godine ovde su vršena bušenja i tom prilikom se došlo do interesantnih otkrića i pojava. Bušenje je vršeno sa leve strane reke i to na 470 m. Tada se pojavila vrlo intenzivna žica vrele vode od 60º C. Obustavljeno je bušenje, jer gasovi i para stvaraju pritisak koji dovodi do toga da na površinu izbija jak stub vode koji varira u visini od 6 do 8 m.

Ukupno 18 izvora u Sijarinskoj banji ima vrednost koja se može iskoristiti u terapeuske svrhe. Navešćemo sve.

Donja banja podrazumeva izvore: Glavni izvor, Mali gejzir, Borovac, Izvor za inhalaciju, Gejzir, Spas, Rimski izvor, Hisar, Raj.

Gornja banja podrazumeva izvore: Zdravlje, Snežnik, Jablanica, Suzica, Kiseljak, tri izvora u Blatištu i bušotina B4.

Vode su alkalne, gvožđevite, kisele.

Koja se oboljenja mogu lečiti u Sijarinskoj banji?

Ove lekovite vode se koriste za piće, za inhalaciju i za kupanje. Njima se mogu lečiti kožna oboljenja, bolesti žuči, stomačne bolesti, hronične reumatske bolesti, bubrežna oboljenja, oboljenja mokraćnih kanala, šećerna bolest, anemija, bronhitis i astma, lakše neuroze, fizička i psihička iscrpljenost.

Voda koja izbija iz vodenog stuba Gejzira u sebi sadrži litijum, natrijum, fluor i hidrokarbonat.

Voda koja izbija iz izvora Spas, ističe kroz česmu i neprestano otiče sa izdašnošću od 13 ml/s. Sastav čine litijum, natrijum, fluor i hidrokarbonat.

Voda koja izbija iz izvora Raj takođe neprekidno otiče, a izdašnost joj je 17 ml/s. I njen sastav je isti kao prethodni.

Voda na izvoru Hisar ima malu izdašnost od 11 ml/s. Sastav je isti.

Tzv. Mali gejzir je nastao kada se vršio eksperiment nakon bušenja galvnog izvora. Tada se pojavila termomineralna voda na 12 m dubine. Ova voda pulsira u razmaku od 12 do 17 minuta i svaki put kada izbaci jak mlaz ona da od 167 do 210 litara vode. Smatra se da do pulsiranja dolazi zbog toga što gasovi nadolaze i voda se diže, a onda se dogodi veliko pražnjenje gasova, pa efuzija izbaci velike količine vode.

Bušotina B4 ima dubinu od 1232 m. Izdašnost iznosi 33 l/s, a pritisak je 8.5 bara. Iznad bušotine je napravljena metalna konstrukcija. Dok su bušili na ovom mestu, inženjeri su ustanovili da se tu nalazi 5 vodonosnih slojeva. Inače, ovu vodu koriste za zagrevanje hotelskih prostorija.

Izvor Suzica je vrlo interesantna pojava. On kaplje, pa podseća na suze, što znači da mu je izdašnost mala, međutim, ova voda je odlična za lečenje upale oka i konjuktivitisa.

Pansionske usluge u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Gejzer” u Sijarinskoj Banji koštaju od 3.590 dinara do 3.690 dinara. Iznajmljivanje apartmana košta 8.700 dinara. Dnevni boravak iznosi 1.700 dinara.

Penzioneri mogu plaćati svoj boravak na 6 rata.

Medicinske usluge se tiču bolesti lokomotornog aparata: početni stadijum Behterevljeve bolesti, reumatoidni artritis, ekstrartikularni reumatizam (tendinitis, panikulitis, miozitis, fibrozitis), stanja posle preloma.

Sve osobe koje boluju od hroničnog gastritisa i duodenitisa, zatim ulkusnih bolesti, kao i rekonvalescenti posle operacije želuca, mogu se lečiti u ovoj banji.

Uz to, banja povoljno deluje na bolesnike koji se leče od bolesti bubrega i mokraćnih kanala, bolesti hepatobilijarnog trakta i ginekoloških oboljenja.

Loading...

Pogledajte i ovo Još tekstova od autora