Reka Jordan – informacije i zanimljivosti

0

Jordan se smatra svetom zemljom, koju ukoliko posetite imaćete mnogo toga da vidite. Mrtvo more, grad Petra, reka Jordan, Aman, Nazaret i ostala mesta isprepletena su istorijskim i verskim legendama.

Na Arapskom poluostrvu protiče reka Jordan , koja je duga oko 320 km. Pomenuta reka teče kroz Palestinu, Izreal i Jordan, i predstavlja prirodnu granicu među ovim državama.

U blizini planine Hermon sa svojim tokom kreće reka Jordan, koja se smatra jednom od najvažnijih reka na teritoriji Bliskog Istoka. Pritoke reke Jordana su reka Hasbani, za koju je poznato da izvire iz Libana, zatim reka Banias, reka Dan kao i reka Ajun, koja takođe izvire iz Libana. Reke Banias i Dan izviru kod planine Hermon. Dve reke koje predstavljaju poslednje pritoke Jordana su reke Jarmuk i Jabok. Reka Jordan se spušta svojim tokom do Galilejskog jezera, a potom se uliva u Mrtvo more.

Zbog reke Jordan vegetacija je bujnija, obzirom da se dolina iste nalazi u pustinjskom delu. Pojava zemljotresa karakteristična je za pomenuti predeo gde protiče reka.

Nivo vode reke Jordan iz dana u dan drastično opada. Prema podacima, na inicijativu Izreala izgrađena je brana koja je preusmeravala vodu iz Galilejskog jezera u rezervoar vode koji pripada državi. Velike štete nanesene su i onog trena kada je država Jordan odlučila da izgradi kanal kojim će skrenuti vodu iz reke Jarmuk.

Shodno tome, vodostaj reke Jordan je počeo da opada godinama unazad. Voda se takođe koristi i za ljudske potrebe, što mnogome utiče na smanjenje njenog vodenog toka.

Podaci govore da se sa 1, 3 milijarde kubnih metara vode na godišnjem nivou, vodeni tok reke Jordan smanjio na svega 100 miliona kubnih metara u poslednjih pedeset godina. Veruje se da ukoliko se nastavi ovim tokom, doći će do potpunog isušivanja i Mrtvog mora , obzirom da se i njegov nivo vode smanjuje godišnje za po jedan metar.

Čin krštenja Isusa Hrista

Krštenje Isusa Hrista u bibliji je prikazan kao sveti čin i događaj koji obeležava hrišćanstvo. Jovan Krstitelj je na reci Jordan vršio čin krštenja, a Isus Hrist je došao njemu. Veruje se da za ovaj obred nije slučajno izabrana reka Jordan, jer se prema činjenicama, Isus mogao krstiti bilo gde. Reka Jordan smatrana je svetom rekom.

Čin krštenja ukazivao je na pokajanje kao i na traženje oproštaja za grehe.  Veruje se da kada je Jovan Krstitelj potopio Isusa Hrista u reku Jordan, na Isusa se sa neba spustio sveti Duh koji se prikazao kao golub. U tom trenutku se otvorilo nebo i Bog se javio rekavši da Isus postaje njegov sin.

Događaj krštenja Isusa Hrista u našoj religiji naziva se Bogojavljenjem, verovanjem da se tog dana Bog javlja.Prema bibliji, nakon ovog događaja krštenje postaje sveti čin. Veruje se da je Isus nakon krštenja četrdeset dana boravio u pustinji a nakon toga krenuo da propoveda i pomaže ljudima.

Interesantne činjenice vezane za reku Jordan

Reka Jordan smatra se posebnom, svetom rekom iz razloga što se za nju vezuje značajna legenda. Veruje se da je u samoj reci Jovan krstitelj krstio Isusa Hrista. Reka predstavlja sinonim za veru, pa shodno tome i danas mnogi hrišćani putuju do pomenutog svetog mesta. Neretko se događa da mnogi žele da sam sveti čin krštenja obave na istom mestu gde se krstio i Isus Hrist.

Napomenuli smo u gorenavedenom tekstu da se reka Jordan uliva u Mrtvo more. Mrtvo more predstavlja jedinstveno jezero, koje označava najnižu tačku na našoj planeti. Ono se nalazi na nadmorskoj visini od – 400 metara. Smatra se najslanijim jezerom na svetu, iz koga voda ne može isteći već nestaje isparavanjem. Zbog veoma lošeg tretiranja reke Jordan, i opadanja njenog vodostaja, veruje se da će kroz određeni period i samo jezero nestati sa planete Zemlje.

Dubina ovog jezera je do 400 metara, ali zbog visoke koncentracije soli, kroz Mrtvo more nije moguće plivati. Kada izađete iz vode, na vašem telu naći će se velika količina soli koja se smatra veoma blagotvornom za vašu kožu. Prema podacima, ova lekovita so ima mogućnost da leči različite bolesti kože. Poznato je i da u Mrtvom moru nema živih organizma, jer sve ribe koje putem reke Jordan dospevaju u pomenuto jezero uginu pri ulasku u njega, zbog velikog sadržaja soli.

Prema legendi, ulazak u „ Obećanu zemlju“ predstavljao je verovanje da bog otvara vrata reke Jordana koji je nabujao kako bi vernici otišli u raj. Prelazak Izrealaca do zemlje koje se smatra svetom, označavao je prelazak preko reke Jordan.

Mesto nazvano Cezareja Filipova smatra se, prema predanju, mestom na kome je sam Isus Hrist izrazio želju da se sagradi njegova crkva. Veruje se da je tu želju saopštio Petru. Na samom izvoru reke Jordan nalazi se pomenuta crkva. Stena na kojoj se nalazi rupa, iznad pomenutog izvora, takođe se povezuje sa rečima Isusa Hrista, da će njegova crkva biti neuništiva poput te stene, kojoj ni „ vrata pakla“ ne mogu zlo učiniti.

Veruje se da je ranijih godinama ,,sveto mesto“ na kome je kršten Isus Hrist bilo posećenije. Obzirom da je reka Jordan svoj tok promenila vremenom, to mesto se sada ne nalazi u reci već pokraj nje. Tu su se nalazile crkve različitih zemalja, poput jermenske, ruske kao i grčke crkve. Mali ograđeni deo sa vodom do kog vode stepenice koje se prostiru od crkve, predstavlja danas mesto gde se obavio čin krštenja. Kraj ovog mesta izgrađeno je dosta crkvi koje su zbog zemljotresa često porušene, pa se svaka nova gradila na temeljima prethodnih crkvi.

Umivanjem vodom sa reke Jordan smatra se religioznim ritualom za koji se veruje da će verniku doneti dug i zdrav život, puno sreće, uspeha i blagostanja.

Galilejsko jezero predstavlja značajno mesto što se tiče reke Jordan. U njega se pomenuta reka uliva na severu, dok se na jugu ona izliva iz jezera i svojim daljim tokom se uliva u Mrtvo more. Ovo jezero je dugačko oko 21 km, pa shodno tome često ga nazivaju i morem, a ne jezerom. Za Galilejsko jezero je takođe vezana jedna legenda. Prema verovanju, Galilejsko jezero smatra se mestom na kome se Isus Hrist prikazao apostolima. Na pomenutom mestu dešavala su se mnoga čuda , koje je Isus Hrist činio. Galilejsko jezero pominje se često u Bibliji i kao mesto na kome su se okupili apostoli kada im se nakon smrti prikazao Isus Hrist i gde su videli njegovo vaskrsnuće.

Iako se nalazi u pustinjskom delu, dolina pomenute reke, predstavlja izvrsnu vegetaciju i smatra se značajnim delom ove regije. Zašto? U dolini reke Jordana svoje utočište pronalazi preko 500 miliona ptica selica. Tokom perioda u kome se sele, ptice dolaze iz čitavog sveta u ovu dolinu. Zamislite taj neverovatni prizor u kome sve ptice sveta stanuju na jednom mestu. Jedinstveno, zar ne?

Kao još jedno od čuda na reci Jordan, pripoveda se ovaj događaj. Tačnije, kada na praznik Preobraženje, Patrijarh osvešta vodu i kada se u vodu spuste posrebreni krstovi, voda u reci Jordan počinje da menja svoj tok. Ona tada počinje da teče na suprotnu stranu od one kojom je tekla. Ljudi potvrđuju da se ovo čudo događa svake godine na pomenutoj reci. Prema predanju, na dan kada je kršten Isus Hrist, prvi put se dogodilo ovo čudo. U vremenu u kom živimo, malo je teško verovati u čudo. Ali ovaj događaj, uverava nas da se čuda događaju verovali mi u njih ili ne.

Loading...

Pogledajte i ovo Još tekstova od autora