Jerusalim – putovanje, šta posetiti i videti

0

Jerusalim predstavlja glavni grad države Izreal, koji se nalazi među brdima Judeje, kraj Sredozemnog i Mrtvog mora. Isti se prostire na nadmorskoj visini od 770m. Pomenuti grad danas naseljava oko 800 000 ljudi i  smatra se modernim centrom izrealske države.

Obzirom da Palestinci istočni deo Jerusalima smatraju za svoj glavni grad, dešavaju se različiti bliskoistočni konflikti. Sve do 1966. godine Jerusalim je bio podeljen na izrealski i palestinski deo, međutim ova godina je izrealcima donela pobedu jer je čitav grad pripao njima.

Jerusalim predstavlja sveto mesto za ljude različite vere, pa shodno tome ovaj grad posećuju judisti, hrišćani i muslimani. Zvanični podaci kazuju da isti tokom jedne godine poseti oko četiri miliona turista.

Da je Jerusalim jedan od najstarijih gradova na svetu, svedoče podaci da su pomenutu teritoriju naseljavali ljudi još u periodu 1 800 godine pre n.e. Pomenuti grad mesto je prožimanja različitih kultura i religija još od perioda antičkog doba pa sve do danas.

Podaci govore da je ovaj grad osvojio kralj David u periodu 997. godine pre nove ere i da je Jerusalim postao glavni grad njegove tadašnje države. Prema ovom gradu nisu ostali ravnodušni ni drugi vladari, pa je osvajan i od strane kralja Solomona, Navukodonosara, Nemije kao i mnogih drugih. Istorijske činjenice nam kazuju da je za vreme kralja Solomona sazidan prvi hram u Jerusalimu.

Prvi vek nove ere doneo je Izrealcima štetu, jer su isti osvojili rimljani i uništili ga. Nakon toga, grad je osvojen i od strane muslimana koji su isti promenili i ostavili tragove svoje kulture u njemu. Stari deo Jerusalima tokom godina je više puta rušen i građen, a poslednji put je sazidan od strane Sulejmana Veličanstvenog. Stari grad sačinjavaju četiri dela koja nisu podeljena po jednakosti, i to su jevrejski, hrišćanski, muslimanski i jermenski deo. Delovi grada međusobno su odvojeni zidovima gde se putem porti ulazilo u njih. Nekada je isti sadržao 11 porti, a danas se u ovaj sveti grad može ući pomoću sedam porti koje su otvorene.

Jerusalim se iz različitih razloga smatra svetim gradom. Predstavlja mesto gde se ujedinjuju religije i gde svi ljudi dolaze sa verom u boga i molitvom na svojim usnama. Za hrišćane pomenuti grad predstavlja sveto mesto zbog uspomene na stradanje i vaskrsenje Isusa Hrista. Jerusalim predstavlja mesto gde je Isus Hrist boravio nakon svog rođenja i u kome je kasnije mučen i ubijen. Ulica plača predstavlja mesto gde je Isus prolazio dok je išao ka mestu pogubljenja i danas je turisti posećuju, jer su obeležena  mesta gde je isti padao.

Za muslimane, ovaj grad je na trećem mestu po posećenosti od strane istih. Na prvom mestu su Meka i Medina. Ono što je zanimljivo ljudima muslimanske veroispovesti je poseta džamiji Al Aksa kao i kamenu ispred iste. Veruje se da se na pomenutom kamenu nalazi otisak Muhamedovog konja. Predanje govori da je isti stao na taj kamen pre nego što je Muhamed otišao na nebo, da počiva kraj ostalih proroka muslimanske veroispovesti.

Za jevreje, ovaj grad je naročito značajan jer prema predanju govori se da je Abraham upravo na ovom mestu sklopio savez sa Bogom, želeći da istom dokaže svoju vernost tako što bi žrtvovao svog sina Isaka. Za jevreje, ovaj grad predstavlja veoma značajno mesto za njihovu veru.

Da je Jerusalim kolevka različitih vera govori podatak da se u ovom gradu nalazi oko 1200 sinagoga, 160 crkava kao i 70 džamija. U Jerusalimu danas živi oko 62% jevreja, 35 % muslimana a naseljava ga i svega 2% ljudi hrišćanske veroispovesti. Odlikuje se i sa 1 578 javnih površina kao i parkova, oko 90 hotela, 26 vinarija i 30 festivala u toku jedne godine. Jerusalim podrazumeva i oko 2000 arheoloških nalazišta. Jerusalim krasi i oko 70 kulturnih centara kao i 60 muzeja.

Sinonimi za grad Jerusalim su ,, sveti grad” , ,, grad mira” , ,, pupak sveta” , ,,svetilište svih svetilišta” i ostali nazivi među jevrejima, muslimanima i hrišćanima.

Ovaj grad u velikom broju posećuju hodočasnici ali i obični turisti. Hodočasnici imaju cilj da svoje hodanje čine u čast boga, a obični turisti vođeni svojom verom i željom za saznanjem dolaze upravo u Jerusalim.

Jerusalim je grad koji je prepun atrakcija pa shodno tome jedan dan vam neće biti dovoljan da obiđete sve ono što je on u stanju da ponudi. Shodno tome, napravili smo spisak najzanimljivijih mesta koja bi trebalo da posetite ukoliko se uputite u Jerusalim. U daljem delu teksta pročitajte više o tome.

Šta posetiti i obići u Jerusalimu?

Stari grad u Jerusalimu – Kao što smo već pominjali u gorenavedenom delu teksta, stari grad predstavlja deo Jerusalima i sinonim je za mesto gde se prožimaju tri značajne religije – hrišćanstvo, judizam i islam.  Ovaj deo grada obuhvata značajna mesta – Isusov stradalni put, Golgotu, Crkvu Hristovog Vaznesenja, Zid plaća, Isusov grob i još mnogo znamenitosti.

Ovaj deo grada značajan je i za ljude muslimanske veroispovesti , jer i njihove svetinje krase ovo mesto, a to su Kupola na steni, džamija Al Aksa i ostalo.

Ulica Jaffo koja se prostire starim delom grada, predstavlja osvrt na istoriju . Na kraju iste nalazi se trg koji je delo španskog arhitekte.

Put bola Isusa Hrista  Lavlja kapija predstavlja mesto ulaska u stari grad, a potom se ide prema poznatoj ulici ,, Via Doleres”. Ista u prevodu označava ,, put bola” i označava mesto kojim je prolazio Isus Hrist kada je išao na pogubljenje. Na ovom mestu obeleženo je oko četrnaest mesta gde je Isus u bolu padao, a četiri se nalaze u sklopu crkve Hristovog Vaznesenja.

Crkva Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu – Pomenuta crkva smatra se najsvetijim hrišćanskim mestom, jer je na tom mestu položen Isus Hrist nakon smrti, kada je skinut sa krsta. Ova crkva je sagrađena nad pećinom, a ulaskom u istu naići ćete na ploču koja se naziva ,, Ploča Pomazanja” . Smatra se da je na ovoj ploči položen Isus Hrist nakon stradanja i da iz ploče danas ističe mir. Poznato je da ukoliko namažete tkaninu pomenutim mirom, ona će večno mirisati na isti. Iznad ovog kamena nalazi se mozaik koji oslikava spuštanje Isusa Hrista sa krsta i pomazanje istog.

Grob Isusa Hrista – Levo do ploče Pomazanja nalazi se pećina koja nije naročito velika, a za koju se smatra da je u istoj bilo položeno telo nastradalog Isusa Hrista. Grob Isusa Hrista sastoji se od tri dela. Na početku groba ulazi se u kapelu Anđela  u kojoj se nalazi veliki broj svećnjaka. Sredina grobnice sadrži kamenu vazu za koju se smatra da je nastala kada je Anđeo otvorio grob Isusa Hrista. Taj kamen ima ulogu u održanju liturgija.  Pomenuta kapela vodi ka grobu Isusa Hrista, odnosno ka Edikulu.  Podaci govore da se liturgije vrše tri puta u toku dana, a da na njih imaju pravo Grci, Jermeni i katolici .

Da biste ušli u kapelu Isusa Hrista moraćete da čekate više sati, jer su gužve veoma velike bez obzira u kom dobu godine rešite da posetite isti.

Zid plača – Obzirom da je stari grad okružen zidinama, zapadni zid Jerusalimskog hrama naziva se još i ,, Zid plača” . Ka pomenutom mestu u velikom broju dolaze Jevreji, koji na istom ostavljaju svoje poruke u vidu pisama, na papiru. Evropljani su imali uverenje da na ovaj zid isti dolaze kako bi plakali, pa shodno tome proistekao je poznati naziv istog. Smatra se da je ovaj zid sagradio kralj Salomon, a kasnije je isti bio rušen i obnavljan. Vera jevrejskog naroda nalagala im je da bar jednom u toku svog života posete isti.

Džamija Al Aksa – Ova džamija predstavlja jedno od najvećih svetilišta za muslimane. Ista se nalazi na Hramovnoj gori. Na tom mestu gde se danas prostire pomenuta džamija, nekada se nalazio jerusalijski hram. Pobuna Jevreja protiv Rimljana, koja nije bila naročito uspešna, dovela je do rušenja Jerusalimskog hrama. Do njegovog potpunog rušenja došlo je u 1. veku. Nakon ovog događaja jevrijima je bio zabranjen ulazak u Jerusalim. Isti su od hrišćana preuzeli muslimani i shodno tome izgradili su džamiju Al Aksa. Mnogi ovo mesto nazivaju još i ostatkom hrama kralja Solomona.

Davidov grad – Pomenuto mesto predstavlja arheološko nalazište o kome počinje priča još od pre više hiljada godina. Veruje se da je na ovom mestu boravio car David koji je imao za cilj da ujedini sve narode. On je došao iz grada Hibrona u Jerusalim. Ovaj grad danas označava mesto kraljeva i smešten je u blizini Zapadnog zida. Prema verovanju, smatra se da je na pomenutom mestu ispisan jedan deo Biblije.

Davidova kula – Pomenuta kula predstavlja jednu interesantnu građevinu, u čijem okruženju nalaze se arheološki ostaci. Prema podacima, isti potiču iz perioda pre 2700 godina. Sastavni deo ove kule je i citadela koja je male veličine, ali dovoljna da predstavlja jedan od simbola starijeg dela ovog magičnog grada.

Maslinova gora – Ovo simbolično mesto govori o izdaji Jude nad Isusom Hristom. Prema predanju, nakon Tajne večere Isus Hrist se uputio ka Maslinovoj gori zajedno sa svojim apostolima gde se molio Bogu da bude onako kako je odlučio, a da će Isus slediti njegove želje. Na Maslinovoj gori dogodio se susret Jude i Isusa Hrista, gde je Juda prišao i poljubio ga u levi obraz što je bio znak koji je ranije ugovoren koji je odavao koga treba zarobiti.

Za Maslinovu goru vezuje se i predanje da je sa tog prostora David utekao Avesalomu. Ova gora nalazi se istočno od Jerusalima i sadrži i groblje. Zanimljivo je da Jevreji koji su veoma religiozni žele da budu sahranjeni na istom, jer po njihovom verovanju Mesija će se pojaviti upravo na ovom mestu.

Getsimanski vrt – Pomenuti vrt jedan je od najpoznatijih vrtova u čitavoj istorji ljudskog roda. Nalazi se u blizini zidova starog dela Jerusalima, neposredno kraj Maslinove gore. Prema predanju, na ovom mestu se Isus Hrist tajno sastajao sa svojim apostolima. Na istom mestu, Isus Hrist je uhvaćen jer ga je izdao Juda. U Getsimanskom vrtu raste veliki broj maslina, a prema istorijskim činjenicama neke od njih potiču još iz perioda kada se kraj njih molio upravo Isus Hrist. U neposrednoj blizini vrta, nalaze se još i bitnije crkve, a to su Crkva Bogorodičinog groba, Crkva Isusovih suza, Ruska crkva Marije Magdalene itd. Pomenuto mesto veoma je posećeno od strane turista.

Sionska gora – Ova gora je zapravo brežuljak koji počiva na jugoistočnoj strani ovog velelepnog grada. Posebno je značajna jer se na istoj nalazi Sionska Gornica, koja je nekada predstavljala crkvu. Na ovom mestu, nekada davno, održana je Tajna večera , koja se smatra poslednjom večerom za vreme Isusa Hrista. Veliki broj turista posećuje ovo mesto.

Botanička bašta u Jerusalimu – Ova jedinstevna bašta zanimljiva je upravo po činjenici da ovde rastu i razvijaju se biljke iz čitavog sveta. Podaci govore da u ovoj Botaničkoj bašti raste oko 6000 vrsta , a ona je podeljena na šest dela. To su Evropa, Mediteran, Severna Amerika, Južna Afrika, Centralna Azija i Australija, pa shodno tome u svakom delu nalaze se biljke koje uspevaju na tom području.

Biblijski zoološki vrt u Jerusalimu – Pomenuti zoološki vrt je naročito interesantan jer se u njemu nalaze životinje koje se pominju u Bibliji, kao i one koje se smatraju vrstom koja izumire. Prostire se na teritoriji od 24 ha, au sredini istog nalazi se veštačko jezero. Ono je okruženo ostrvcima, a životinje iz ovog vrta se tuda slobodno kreću. Veoma je interesantno mesto, naročito za porodice koje imaju decu.

Prodavnice u Jerusalimu – Ulice prepune prodavnica, puno šarenila, hrane, voća i povrća krase Jerusalim. Veoma lep doživljaj predstavlja poseta istih, jer su po svemu sudeći veoma jedinstvene.

Muzeji u Jerusalimu – Jerusalim ima dosta muzeja, zahvaljujući njegovoj razvijenoj  istoriji i kulturi. Oltar knjige predstavlja malu građevinu za koju se smatra da sadrži najveće muzejske dragocenosti. Poznato je da se u istom nalaze i Svitci iz Mrtvog Mora kao i mnogobrojni rukopisi iz različitih perioda.

Noćni život Jerusalima – Ukoliko poželite da posetite neki klub u Jerusalimu u kome ćete “ludovati” do zore i slušati glasnu muziku, moramo vas razočarati jer on ne poseduje iste. Svakako možete naći lokal gde se  možete opustiti u kasnim satima, ali sve u umerenim granicama.

Loading...

Pogledajte i ovo Još tekstova od autora