Banja Koviljača – informacije i zanimljivosti

0

Banja Koviljača predstavlja gradsko naselje koje pripada opštini Loznica, koja se nalazi u Centralnoj Srbiji i spada u Mačvanski okrug. Centar ove opštine je grad Loznica koji zajedno sa opštinom, prema popisu iz 2011. godine, broji 84 925 stanovnika.

Što se tiče Banje Koviljače 1991. godine broj stanovnika je bio 5 516, dok je prema popisu koji se obavio 11 godina kasnije imala svega 6 340 stanovnika, odakle vidimo da je populacija nastanjivanja ovog područja neznatno porasla.

Geografija Banje Koviljače

Smeštena je u zapadnom delu Srbije, na nadmorskoj visini od svega 128 metara, što je veoma neuobičajno za područje u kom se ona nalazi, u regionu pod nazivom Podrinje koje je još poznato pod nazivom “Istočna Bosna“.

Podrinje je dobilo ime po reci Drini, koja predstavlja prirodnu granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine.

Ovaj region se ponekad deli na gornje Podrinje (u koje spadaju: Višegrad, Foča, Goražde, Rogatica i Rudo) i donje Podrinje (ubraja: Srebrnicu, Zvornik i Bratunac). Gradovi koji su veći, a koji se nalaze u srpskom Podrinju su: Banja Koviljača, Bajina Bašta, Ljubovija i Loznica.

S jedne strane Predinje „otvara“ Banju Koviljaču veoma nepreglednim mačvanskim ravnicama, dok je sa druge strane, zatvara prelepim Gučevom, Cer i Boranje planinom, kao i Sokolskim planinama.

Pred Drine ovaj kraj je bogat i drugim rekama, u koje se ubrajaju: Jadar, Račevina, Lešnica i Azbukovica.

Kako se nalazi u prelepoj dolini reke Drine, ova banja je dobila naziv “Podrinjska lepotica“.

Nedaleko od krivudave Drine, u podnožju Gučeva, čija se najviša tačka nalazi na nadmorskoj visini od 779 metara, a naziva se Crni vrh, uz sam magistralni put Zvornik- Loznica, nalazi se Banja Koviljača pod legendarnim Koviljkinim Gradom, čije tragove i dan- danas možete zapaziti. Brdoviti Jadar zajedno sa Pocerinom i plodnom, zaravnjenom, Mačvom nastavljaju se na Podrinje ka severu.

Lokaciju same Banje Koviljače određuje se uz pomoć Drine, koja se kod Malog Zvornika, gradskog naselja u opštini Mali Zvornik, u Mačvanskom okrugu, odavno mogla lako prebroditi.

Takođe pored reke Drine, planina Gučevo je nekada davno predstavljala sklonište od neprijatelja i služila je kao lokacije Banje Koviljače.

U banji je zastupljena umereno kontinentalna klima, koju odlikuju oštre zime, kratko proleće i dugo i toplo leto, a vazduh je veoma čist i svež, čak i tokom velikih vrućina, zahvaljujući gustim šumama koje je okružuju, kao i reci Drini.

Do Banje Koviljače možete doći drumskim putem Beograd- Ruma iz Beograda, zatim regionalnim putem Ruma- Šabac- Loznica- Banja Koviljača koji se nalazi na dužini od čak 143 kilometara.

Ukoliko ste ljubitelj prirode, te uživate u nešto sporijoj vožnji, u Banji postoji železnička stanica na pruzi Beograd- Mali Zvornik, međutim, nedostatak je što ovom prugom saobraćaju samo lokalni vozovi.

Banja Koviljača je na svega 5 kilometara udaljena od graničnog prelaza Trbušnica, a od graničnog prelaza Mali Zvornik udaljena je 10 kilometara, ovo su dva granična prelaza ka Bosni i Hercegovini.

Banja Koviljača je od Loznice udaljena svega 6 kilometara, nešto više je udaljena od Zvornika, skoro 20 kilometara, dok je od Valjeva udaljena 80 kilometara. Najbliži aerodrom se nalazi u Beogradu, na udaljenosti od oko 135 kilometara od Banje Koviljače.

Istorija Banje Koviljače

Banja Koviljača se može pohvaliti svojom izuzetno dugom istorijom, zajedno sa tradicijom lečenja. Područje Banje bilo je naseljeno čak mnogo godina pre strarih Rimljana.

Arheološka istraživanja su pokazala da se na prostorima Banje Koviljače nalazilo veliko rimsko naselje Genzis, u vreme Starog Rima. Izvori lekovite vode bili su posećeni još tokom Srednjeg veka, kada je narod iz različitih krajeva zemlje, dolazio na ove prostore u nadi da će se izlečiti.

Najstariji pisani izvor koji pominje Banju Koviljaču datira iz davne 1528. godine, a to su bili putopisi u kojim se ona pominje kao “Koviljača“, smeštena u to vreme u nahiji Bohorini.

Turci su tokom 18. veka sve češće počeli da posećuju Banju Koviljaču, kada su je nazvali “Smrdan Banjom“ zbog sumporovitih voda koje su specifičnog mirisa. Kako u to vreme nije postojao nijedan zatvoren banjski objekat, ova banja se nazivala i banjom na otvorenom.

Pozitivan preokret za ovu banju koji će je uskoro svrstati među najpopularnije srpske banje, dogodio se u na samom početku 19. veka, kada su posetioci Banje Koviljače bili neki od najistaknutijih srba, kao što su Vuk Karađžić, koji je živeo u Tršiću nedaleko od banje.

Često bi dolazio u banju da ublaži svoje zdravstvene probleme njenom lekovitom vodom. Pored njega, česti posetioci bili su Karađorđe i Dositej Obradović.

Za vreme vladavine Miloša Obrenovića, u prvoj polovini 19. veka, tačnije 1836. godine, kaptiran je njen glavni izvor, nakon čega je, 1858. godine u banji bila izgrađena prva zgrada namenjena za smeštaj gostiju, koja je ubrajala svega 10 kreveta.

Obrenovići nikada nisu prestali da pružaju svoju pažnju Banji Koviljači, tako je 1867. za vreme vladavine Mihaila Obrenovića, ona stavljena pod zaštitu države.

Odlukom narodne skupštine, 1898. godine, za vreme vladavine Aleksandra Obrenovića, banja je bila vraćena narodu koji je pripadao okrugu Podrinja.

Krajem 19- og i početkom 20- og veka, usled političkih previranja došlo je do zbacivanja dinastije Obrenović, kao i 1903. godine do Majskog prevrata, kada je na presto došao Petar I Karađorđević, koji je za samu banju učinio mnogo.

Izgradio je prvo sumporno kupatilo 1908. godine, da bi se nakon toga 1910. godine u saobraćaj pustila pruga Šanac- Koviljača, koja je bila potpuno završena tokom naredne dve decenije.

Banja Koviljača je prolazila kroz period intenzivnog razvoja od početka 20. veka do Drugog svetskog rata, za to vreme uspela je znatno da proširi svoj kapacitet, kao i da se modernizuje. Postala je mesto u kom su srpski velikani podizali svoje luksuzne vile, mesto na kom je podignut popularni Kur salon, gde se okupljala sva naša elita.

Ovaj salon je nadaleko bio poznat jer se u njemu otvorila prva srpska kockarnica.

Međutim, Drugi svetski rat je promenio dosta toga i vratio Banju Koviljaču možda čak i nekoliko decenija unazad. Za vreme kog joj je načinjena znatna materijalna šteta, mnogi objekti su bili porušeni, mnogo invertara je pokradeno ili naknadno uništeno.

Nakon Drugog svetskog rata mogo vremena je bilo potrebno da se banja vrati u prvobitno stanje, odnosno da se obnovi i modernizuje.

Na svu sreću, restauracija je uspešno izvršena, kapaciteti su prošireni, i danas ova banja važi za jednu od najposećenijih srpski banja, koju svakako da krasi epitet “Kraljevska banja“ zbog njenog ogromnog značaja tokom istorije, kao i ogromne pažnje koja joj je bila posvećena od strane srpskih vladara.

Bolesti koje se leče u Banji Koviljači

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača smeštena je u samom centru Banje Koviljače, gde se sprovodi lečenje.

Ova ustava je za svoj veoma visok nivo zdravstvenih usluga, za idealne smeštajne uslove koji su pruženi pacijentima, dobila nagradu “Sunčani sat“ od strane Kliničkog centra Srbije.

Ovde se pored svih oblika fizikalne terapije primenjuju sve termo- mineralne vode Banje Koviljače, kao i peloid koji predstavlja mineralno, lekovito, blato. Termomineralna voda se crpi sa dubine od oko 67 metara, a njena temperatura iznosi 29,1 stepena Celzijusa, ona se na osnovu kompletnih fizičko- hemijskih ispitivanja svrstava se u grupu natrijum- kalcijum- hidrokarbonatnih i izrazito sulfidnih hipotermi.

Sumpor predstavlja jedan on najznačajnijih elemenata, te se najvažnija terapijska svojstva pripisuju njegovoj visokoj koncentraciji. Poznato je da je primena lekovitih voda u lečenju reumatskih bolesti veoma efikasna, sumporovite vode se nazivaju još i “zlatnim standardom“ zbog toga što sumpor učestvuje u građi hrskavica.

Termomineralne vode se primenjuju na nekoliko načina: kupanjem, kao i ispijanjem i orošavanjem, odnosno inhaliranjem.

Postoji više izvora sumporovite vode na kojima se temperature vode kreću od 19 stepena Celzijusa do 29 stepena Celzijusa, kao i gvožđevite vode čije se temperature kreću od 14 stepena Celzijusa do 16 stepena Celzijusa.

Lekovito blato koje se primenjuje u banji spada u kategoriju slabo alkalne i redukcione peloide.

Upotreba peloida svodi se na njegovo prethodno donošenje sa prostora Banje Koviljače i stavljanje u posebne blatne bazene, nakon čega se pomeša sa sumporovitom vodom, uz povremeno mešanje, u trajanju od dve do tri godine blato sazri i može da se upotrebi u vidu različitih blatnih pakovanja.

Fina granulacija peloida omogućava njegovu odličnu sposonost prijanjanja za kožu, kao i jedne od veoma značajne osobine za terapeutsku primenu, a to je povećana moć vezivanja vode.

Indikacije za lečenje u Banji Koviljači:

Zahvaljujući blagodetima prirodnog lečilišta, kao i dostignućima u oblastima medicine i rehabilitacije, u Banji Koviljači leče se:

Reumatična oboljenja; Diskus hernija (predstavlja promenjeno stanje diskusa koje je nastalo kao rezultat degenerativnih promena, ređe nakon trauma.

Usled ovih promena dolazi do stanja “izbočenja“, te se tu vrši pritisak na okolno tkivo i nastaju određenje tegobe.) i stanja nakon operacije diskus hernije; lakša oštećenja centralnog nervnog sistema; mišićna oboljenja; lezije perifernih nerava (dolazi do oslabljene funkcije mišića koji je inervisan od strane nerva); osteoporoza; pojedina ginekološka i kožna oboljenja; sterilitet; limfedem; degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba; lakša oštećenja centralnog nervnog sistema; posttraumatska stanja gornjih i donjih ekstremiteta i druga oboljenja.

Terapijske procedure u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača

Sprovode se razni programi medicinske rehabilitacije i lečenja, takođe se primenjuje i veoma značajan program prevencije, a u ove svrhe koristi se: kupanje u kadama ili bazenima u sumporovitoj termomineralnoj vodi, takođe i u lokalnim kupkama; terapija peloidom u vidu blatnih pakovanja; lasero terapija; vakuum terapija, sono terapija; različiti oblici elektro terapije; parafino terapija; hidro terapija; hidrokinezi terapija; različiti oblici foto terapije; visoko i nisko frekventivna magnetno terapija; vaginalno orošavanje sumporovitom termomineralnom vodom; kinezi terapija, i radna terapija.

Od 2007. godine postoji velnes centar “Kovilje“ za koji slobodno možemo reći da predstavlja pod- brend Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, koji je smešten na 1 500 kvadratnih metara, u predivnom veleletnom zdanju u čuvenom Kupatilu kralja Petra I koje je podignuto u periodu između 1904. i 1908. godine na inicijativu samog kralja, a sadrži dva bazena- spoljašnja i unutrašnja, fitnes centar, dve saune, kao i bazen bar.

Smeštaj u Banji Koviljači

Posetiocima su u ponudi mnogobrojni ugostiteljski objekti, od hotela, vile apartmana, pansiona, odmarališta, soba, pa do Specijalne bolnice za rehabilitaciju, a sve u zavisnosti od njihovih potreba kao i buđžeta kojim raspolažu.

Što se tiče Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, ovaj objekat raspolaže sa 416 ležaja, koji su raspoređeni u vidu jednokrevetnih i dvokrevetnih soba, kao i luksuzih apartmana “B“ kategorije.

Apartmani Zorica

Nalaze se na udaljenosti od svega 150 metara od Specijalne bolnice za rehabilitaciju, apartmani poseduju centralno grejanje, internet, balkon terase. Takođe je gostima obezbeđeno parking mesto isred stambenog objekta.

Apartmani Wellness

U svom sastavu poseduje wellness i spa centar, teretanu, kozmetički salon, restoran i bilijar salu, a sastoji se od četiri apartmana od kojih svaki ima odvojenu spavaću sobu kao i dnevnu sobu, takođe se sastoji od jednog studio apartmana.

Royal spa

Nalazi se u centru Banje Koviljače i predstavlja idealno mesto za odmor. Raspolaže sa Park lux sobama, studijima, standardnim sobama, apartmanima i lux apartmanima. Ukupno sadrži 83 smeštajne jedinice, raspolaže zatvorenim bazenom sa mineralnom vodom od 29 stepena Celzijusa, kao i hidro masažom i aero masažom.

Cene dvokrevetnih soba se kreću od 3 190 dinara do 4 940 dinara, cene apartmana od 4 390 dinara do 6 440 dinara u zavisnosti da li je u pitanju dnevni odmor ili polupansion pod kojim se podrazumeva doručak i večera, dok se cene park lux soba se kreću od 3 790 dinara do 5 740 dinara.

Često su prisutni popusti, uglavnom ukoliko ostajete od 3 do 6 noći možete ostvariti popust od 10%, ukoliko se zadržavate od 7 do 10 noći popust je 15%, a ukoliko ostajete preko 10 noći popust je čak 20%. Olakšica je što deca u uzrastu od 6 do 12 godina imaju 50% popusta na usluge.

Loading...

Pogledajte i ovo Još tekstova od autora